Museo de Vedra

Lugar
Vedra, A Coruña

Latitude: 42º 46′ 32,16″ N
Lonxitude: 8º 28′ 26,95″ W

Ano
2008-2010

Promotor
Concello de Vedra

Dirección de obra
Carlos Lortes -arq.técnico-

Colaboradores
Borja Díaz
Nuria Fernández
Luis Miguel Fernández

Programa didáctico
Cruz Vilas

Carpintería
Mucarce

Fotografía
Roi Alonso – www.roialonso.com
Alex del Río
Estudio Fermín Blanco

Constructura
Obradoiro de emprego Val do Ulla

Presuposto
120.000e
300.000e -urbanización-
Memoria & Fotografías

Proxéctase nunha localización moi peculiar, as traseiras do cemiterio parroquial. O igresario conforma unha unidade adro, templo e cemiterio situado nun promontorio fóra do núcleo. O museo apóiase nunha antiga edificación (a casa dá fábrica) para acceder, e proxéctase un volume novo alongado que será a nova fachada do cemiterio.
O proxecto formúlase como complemento práctico a unha Escola taller, a parte teórica se realiza en colaboración co equipo didáctico do obradoiro de emprego de Vedra adaptando así os módulos didácticos de xardinaría, albanelaría-cantería e carpintaría.

Situación
Dada a súa peculiar situación a actuación baséase en completar o alzado do cemiterio tratando de dar coherencia á fachada do conxunto mediante o uso dun muro continuo de pedra da zona. Froito das escavacións arqueolóxicas descóbrense restos e pegadas de asentamentos celtas que falan das orixes do núcleo e da peculiar situación do igresario fóra do núcleo urbano de Vedra.

A construcción e a didáctica
Construtivamente proxéctase unha edificación alcanzable, capaz de ser executada por unha escola taller. Xardinaría, albanelaría e carpintaría serán os talleres que realicen o groso da obra, de igual modo o proxecto realízase orientado a dar resposta didáctica aos devanditos talleres.
Deste modo a estrutura de cuberta baséase nunha sucesión de vigas de madeira que inclúen as instalacións eléctricas seguindo todas elas un mesmo módulo o que permitiu executar a obra con rapidez.
A gran sala ilumínase e ventila polas ventás de fachada e polos patios interiores. A tabiquería permite flexibilizar a súa distribución interior para poder facer fronte a diferentes usos.
O edificio formúlase con dous accesos para manter un posible uso reversible deste.

Os detalles construtivos. As escolas taller
Fronte á simplicidade construtiva da obra estúdanse os encontros e detalles, sempre como solucións seriadas en coordinación co plan de formación da didáctica dentro dos módulos de albanelaría e carpintaría principalmente, o que favorece a realización de elementos repetidos para que todos os alumnos participen da aprendizaxe. As ventás de fachada, fixas e practicables, as portas dos patios, as vigas de cuberta, cóbreos radiadores… Todo realízase por parellas ou tríos de modo secuencial.

Actualización 2018
Cambio de uso a Arquivo
Fotografías de Roi AlonsoFotografías de Alex del Río