Menu
Categories
 
Yin Yang Tulipwood
Catalogado en arquia próxima 2014

Colaboradores
Alumnos aula de madera
Alumnos IE University

Enxeñaría
Andrew Lawrence. ARUP
Manja Van der Wrop. ARUP
Simon Bateman. ARUP

Laboratorio INIA-CIFOR
Juan I. Fernández-Golfín Seco
Eva Hermoso Prieto
Juan Carlos Cabrero Rojo
Emilio Camacho de la Torre

Fabricación
Mucarce

Plan de seguridade
Calcugal

Lupo de formigón
Sika Group

 

Descrición
O proxecto Yin-Yang Tulipwood nace en 2012 cunha colaboración entre IE University, American Hardwood Export Council e o Concello de Segovia para a realización dun taller participativo dentro da celebración do Hai Feestival en Segovia.

Ao longo dos anos seguintes, esta colaboración continuou xerando novas intervencións que, utilizando o Timber Lupo, explorar novas posibiliades estruturais e de uso da madeira como material de construción.

O material proposto para toda a intervención será madeira da especie Tulipwood cuxas propiedades de lixeireza, resistencia, trabajabilidad e acabado serán as protagonistas de cada fase do proxecto.

 
Video
Secuencia de construción da replica do acueduto de Segovia.

Participantes
Enneco Viana Cora, Darío Marazuela Gómez, Pablo Zapata García, Tulio José García Fernández, Elena Berrón Jiménez, Beatriz Rincón García, Sara Sanchez González, Ignacio Giménez Rebollo, Antonio Julián Sevilla, David Maria Sanz, Paula Álvarez García, Noelia Campelo Gutierrez, Ignacio del Pozo Marinas, Carmen Fores Pulgar, Cecila Marina Clavería, Leticia Merino García, Cristina Moreno Cabello, Andres Ruíz Martínez, Fernando Sánchez Arroyo, Ruben Tapias Canas, Laura Vallejo Ruano, Roberto Molinos Esparza, Nathalie Lagard, Carlota Isabel Espinar Mateo, Hadi Dernaika Talal, Olalla Monteagudo Teira, Kenza Bouzoubaa, Lucas Yung Woo Chung, Nadine Kabbani, María Julia Castaño Escorial, Ana Beatriz Tomas Escarrer, Simão Quintela de Saldanha Aguiam, Nicolas Grandjean

Dossier

*