Menu
Categories
 
Fisac HuesOs Varios -exposición-
Comisario
Fermín González Blanco

Adaptación ao contexto alemán
Florian Plajer

Fotografía
Alex del Río

Deseño de exposición
Efrén Doncel
Mauro Doncel
Pilar Malo
Maitane Díaz


+ info
huesosvarios.ferminblanco.com

+ sobre a investigación
Los Huesos de Fisac. La búsqueda de la pieza ideal -tesis doctoral-
Memoria & Fotografías
O día 12 de Maio de 2006, festividade de Santo Domingo da Calzada patrón dos Enxeñeiros de Camiños, faleceu no seu domicilio madrileño o arquitecto Miguel Fisac Serna, quen pasa por ser un dos nosos referentes no campo da arquitectura española. Co obxecto de dedicarlle unha homenaxe especial, formúlase unha investigación sobre un dos temas máis interesantes da produción do arquitecto, como son os seus famosos “huesos”, é dicir vigas de formigón pretensar de seccións ocas con formas similares a estruturas óseas.

Creouse así un equipo de traballo que creceu pola xeografía nacional e se fixo multidisciplinar e interxeracional, mestura da sabedoría dos nosos maiores e do entusiasmo dos máis novos. O cadro final bota un estudo dunhas trece pezas, agrupadas por familias e dispersas en máis dunha vintena de localizacións moitas delas aínda en piei.

O resultado tradúcese nun gran labor de documentación e no estudo minucioso dos procesos e patentes que fixeron posible a creación destas formas, poñendo de relevo a estreita relación do arquitecto coa enxeñaría do momento.

Deste modo xunto coa figura de Miguel Fisac rexorden do esquecemento dous nomes de importancia vital nesta historia: Ricardo Barredo e Vicente Peiró, o primeiro procedente da enxeñaría civil coas súas patentes para postensado e a segunda unha gran prefabricación de forxados e paneis de fachada a quen se deben sorprendentes inventos no campo do encofrado de pezas ocas.

Sirva este traballo como sincera homenaxe a toda unha xeración de técnicos que protagonizaron unha excepcional historia; la historia dos Huesos.
Video da actividade didáctica sobre os postesadosRazón y Ser de los tipos
video documental incluído na exposición e publicación*