Hay Festival

Catalogado en arquia próxima 2014.

Setembro 2012

Colaboradores
Alumnos Aula de Madera
Alumnos IE University

Enxeñaría
Andrew Lawrence. ARUP
Manja Van der Wrop. ARUP
Simon Bateman. ARUP

Laboratorio INIA-CIFOR
Juan I. Fernández-Golfín Seco
Eva Hermoso Prieto
Juan Carlos Cabrero Rojo
Emilio Camacho de la Torre

Fabricación
Mucarce

Lupo de formigón
Sika Group

Memoria & Fotografías
Taller participativo enmarcado dentro da celebración de Segovia Hay Festival en Setembro de 2012. Proponse como complemento e remate dunha aula didáctica dedicada ao estudo da madeira como material de construción e desenvolvido a través dun acordo de colaboración entre a universidade Ie University e American Hardwood Export Council.

O obxectivo perseguido é demostrar as calidades da madeira como material que xunta tradición e vangarda no campo da arquitectura.

Para o presente taller proxéctase unha acción simultánea en dous puntos singulares da cidade de Segovia; o Acueduto e a Casa dos Picos, sede da Escola de Deseño da cidade e unha das sedes sociais do Festival. Para ambos os dous talleres utilizarase a didáctica e xeometrías propias do sistema lupo, un sistema didáctico patentado polo arquitecto Fermin Blanco, que é ao tempo profesor de construción en Ie University e coordinador do taller de madeira.

Lonxe de buscar un elemento escultural proponse un proxecto participativo onde o proceso é tan importante como o rematado final. A desmontaxe tamén forma parte do taller, podendo rexurdir en calquera outro destino con outra forma e outros obxectivos.

O material proposto para toda a intervención será madeira da especie Tulipwood cuxas propiedades de lixeireza, resistencia, traballabilidad e rematado serán as protagonistas de cada fase do proxecto.
Video
Secuencia da construcción da replica do acueducto de Segovia.
Participantes
Enneco Viana Cora, Darío Marazuela Gómez, Pablo Zapata García, Tulio José García Fernández, Elena Berrón Jiménez, Beatriz Rincón García, Sara Sanchez González, Ignacio Giménez Rebollo, Antonio Julián Sevilla, David Maria Sanz, Paula Álvarez García, Noelia Campelo Gutierrez, Ignacio del Pozo Marinas, Carmen Fores Pulgar, Cecila Marina Clavería, Leticia Merino García, Cristina Moreno Cabello, Andres Ruíz Martínez, Fernando Sánchez Arroyo, Ruben Tapias Canas, Laura Vallejo Ruano, Roberto Molinos Esparza, Nathalie Lagard, Carlota Isabel Espinar Mateo, Hadi Dernaika Talal, Olalla Monteagudo Teira, Kenza Bouzoubaa, Lucas Yung Woo Chung, Nadine Kabbani, María Julia Castaño Escorial, Ana Beatriz Tomas Escarrer, Simão Quintela de Saldanha Aguiam, Nicolas Grandjean
Dossier