Swing & Yang

Setembro 2016

Colaboradores
Ayuntamiento de Segovia
American Hardwood Export Council (AHEC)
IE University

Enxeñaría
Andrew Lawrence. ARUP
Manja Van der Wrop. ARUP
Simon Bateman. ARUP

Laboratorio INIA-CIFOR
Juan I. Fernández-Golfín Seco
Eva Hermoso Prieto
Juan Carlos Cabrero Rojo
Emilio Camacho de la Torre

Fabricación
Mucarce

Lupo de formigón
Sika Group
Memoria & Fotografías
Unha randeeira de grandes dimensións cuxo asento-hamaca pende de dúas estruturas de madeira de douscentos quilos cada unha. Este é a orixinal montaxe ideada por alumnos de Arquitectura de IE University que puido contemplarse en setembro de 2016 na Casa da Moeda de Segovia co título Swing & Yang Project, un proxecto didáctico e experimental baseado no uso da madeira como material construtivo.

Os futuros arquitectos levantaron esta estrutura na Ceca segoviana grazas a unha variante do denominado Sistema Lupo, unha invención do arquitecto e profesor de IE University Fermín Branco que consiste na utilización combinada de pezas básicas con formas e dimensións proporcionais coas que se pode crear calquera forma arquitectónica e que entronca coa arquitectura modular e industrializada.

Para construír as dúas bases da randeeira do Swing & Yang Project, os estudantes contaron cunhas pezas singulares: oitenta paneis cadrados de madeira, de cincuenta e cinco centímetros de lado. A unión destas pezas non é sinxela xa que teñen que ensamblarse tendo en conta unhas regras prefijadas en función do tipo de esforzo requirido estruturalmente e coa desvantaxe de non poder utilizar tornillería. Son técnicas similares ás utilizadas na arquitectura tradicional xaponesa?, explica o profesor Branco, que subliña que a estrutura está formada por dous corpos de douscentos quilogramos aproximadamente cada un, sendo un corpo o inverso do outro o que permite interpretar a diferenza nos esforzos dos elementos integrantes; un xogo de degradados complementa a instalación.

(Texto de Roberto Arribas Senn)
Participantes
Andrés Antolín, Alizée Marie Eugènie Auvray, Marie Boutron, Edgard Chaaya, Xinyi Chen, Rui Deng, Elena García Gómez, Volen Guertchev, Maša Gulič, Montserrat Gutierrez Mesegue, Mario Marco Balgoma, Ana Isabel Otero Zamora, Brett Shifflett, Lijia Sun.