DIY Shelter

Ie University. Segovia 2011/12

en colaboración con
Ruth Vega

Participantes
Paula Álvarez García, Isaac Dios Puente, Juan Gilsanz Saez, Carlos Prieto Pulido, Carmen Forés Pulgar, Elena Cardiel García, Gonzalo Merino Rivero, Juan González Montarelo, Álvaro Bravo Alonso, Clara Bueno Moreno, Pedro De Pascual Samper, Juan Moreno de Santos, Iñigo Arias Dávila, Cristina Moreno Cabello, Cecilia Marina Clavería, Tamara García Garrido, Vanesa Payo Frontela, César Gusano Merino, Leticia Merino García, Ana González Granja, Blanca Pérez González, Teresa Rodríguez Jimeno-Wiggin, Beatriz Fernández Gómez, Carmen Mencos Mora-Figueroa, Candela Oliva Varier

Material
Rehasa
Pladur

+ info en www.mecanos.net
Memoria & Fotografías
Este curso trata de introducir os estudantes á teoría e práctica dos sistemas de construción prefabricados. Cubrindo dende a concepción da idea inicial ata o produto final e entendendo a materialización de espazo e forma, especialmente dende o punto de vista dos métodos e procesos nos que se basea.

Diferentes sistemas prefabricados foron estudados e analizados criticamente. O taller estivo centrado no deseño, fabricación e montaxe dun pequeno prototipo a escala 1:1.

O material de REHASA e PLADUR foi utilizado para deseñar e construír o modelo a escala. Isto implica un profundo entendemento e debate de cuestións como o estudo dos materiais e compoñentes, modulación, fabricación, solucións de xuntas e unións, transporte, montaxe, comportamento e desmontaxe. Todo iso dentro dunha lóxica didáctica que culmina coa práctica en escala natural.