DIDÁCTICA

Cidades en evolución

/ curso / museo / adultos

Bauhaus In and Out 

/ congreso  / internacional  / arquitectura

Intrahistorias da Arquitectura

/ curso / museo / adultos

Filocafé

/ conferencia  / museo / arte

Club de arquitectura

/ curso / museo / comunidade

club_portfolio_img

Tetraktys

/ comunidade / museo / arte

th_tetraktys

Laboratorio Escóitasme?

/ curso / online / comunidade

#Repensando a escola

/ acción / rehabilitación / didáctica

th_web_IMG_0241

Leggere lo spazio. MAXXI ROMA

/ internacional / conferencia  / educación

Form Finding. Frei Otto, un home libre

/ conferencia / museo  / arte

Nenoarquitectura

/ infantil / construción / curso

th_superlupo

DIY Shelter

/ universidade / construción / equipo

th_diyShelter

Intrahistorias da Arquitectura II

/ curso / museo / adultos

Eiron

/ construción / comunidade / participación

eiron

Sistema Lupo

/ investigación / didáctica / deseño

th_sistemalupo

Guía para trasluchar

/ comunidade / museo / construción

Yin Yang Tulipwood

/ universidade / construción / madeira

th_yingyang3

Textile Blocks

/ universidade / fabricación / formigón