EXPOSICIÓN

[Muralla de Luz] Exposición Invisible.

/ diseño / social / expo

A Lvz de Lvpo.

/ investigación / didáctica / expo

th_aluzdelupo

Yin Yang Tulipwood.

/ investigación / didáctica / construcción

th_yingyang3

Fisac HuesOs Varios.

/ investigación / didáctica / expo

th_huesosvarios

Pumarejo.

/ investigación/ social / etnografía

th_pumarejo_02

Laxeiro Seoane. Cruce de Caminos.

/ diseño / expo / arte

Isaac + Seoane.

/ edición / didáctica / arte

th_isaac+seoane