Menu
Categories
 
Paradela
Localización
Paradela, Vedra, A Coruña

Latitude: 42º 49’ 24,60’’ N
Lonxitude: 8º 31’ 2,45’’ W

Promotor
Concello de Vedra

Colaboradores
Calcugal (estrutura e instalacións)
Luis Miguel Fernández López

Construtora
Matiman

Fotografía
Estudio Fermín Blanco

visor_paradela
Memoria & Fotografías
Construción, economía e paisaxe.

Os núcleos rurais reciben dotacións baixo os mesmos criterios dos núcleos urbanos o que leva a un negativo impacto visual e a un mantemento custoso que impide aos concellos manter as instalacións en boas condicións converténdose rapidamente en ruínas pola paisaxe.

O proxecto de Paradela, é un de tantos exemplos de pista deportiva en núcleo rural. Unha explanación engaiolada realizada a custa dun piñeiral que a rodea.
A solución proposta baséase nun peche de postes de telefónica reutilizados, trabados mediante diagonais semi aleatorias para aproveitar todos os cortes e evitar o desperdicio do material.

Solucións alcanzables tecnicamente para a súa execución mediante unha brigada municipal, sen grandes custos.


*