“O Camelo” Coworking Fiat Renfe 593

Acondicionamento de Coche Motor Renfe Fiat 593 como centro de Co-working
 
Localización
Santa Cruz de Ribadulla.
Concello de Vedra, A Coruña, España
 
Promotor
Concello de Vedra
GDR-Terras de Compostela
 
Financiamento
Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (LEADER)
Xunta de Galicia
Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente
AGADER
 
Construción
Talleres Sinde
Emiliano Tapicería
Julio Álvarez Instalacións
Lino Instalacións Eléctricas
Norasel Electricidade e Fontanería
Graffiteros Anónimos
 
Agradecemento
Museo Nacional do Ferrocarril
Fundación de los Ferrocarriles Españoles [web]
Concello de Monforte de Lemos
ADIF
 
Equipo
Fermín González Blanco
Luis Miguel Fernández López
Alba Pérez Fernández
Chema Castrillo Neira
 
Deseño exterior
Sekone
 
Fotografía
Roi Alonso. www.roialonso.com
Estudio Fermín Blanco
 
Video
Alba Pérez Fernández
 
Música
Undrop-Train


 

 
 


 
 
Memoria & Fotografías

“Todas as mañás vou traballar, vou con moitas ganas e con felicidade. Se algunha vez queres atoparme a min, traballo nas vías do ferrocarril”
 
Norberto Aníbal Napolitano, Pappo.
 
Este proxecto forma parte dun plan máis amplo destinado á rehabilitación e posta en valor da estación de ferrocarril de Santa Cruz de Ribadulla e dos espazos que a componen.
 
A estación abandonada pretende rehabilitarse introducindo novos usos á vez que se mantén un amplo sector como terminal de carga. O ámbito xeral incluíu uns 5000 m2 de espazo público a redefinir onde se atopan as plataformas e edificacións existentes como a antiga casa da estación, un pavillón de aseos e dúas naves de carga.
 
A guinda a toda esta intervención constitúea unha peza que abre unha historia en si mesma. O coche-camelo, que alberga un espazo de coworking para mozos emprendedores e que se realiza grazas a unha axuda europea de compromiso co rural e especialmente con programas de axuda á fixación de poboación en ámbitos rurais.
 
Para dar impulso a esta iniciativa plantéxase a recuperación dun vagón cedido polo Museo Nacional do Ferrocarril, que se corresponde co último exemplo da histórica serie 593 de Renfe coñecido popularmente como “camelo” polas súas dúas chepas, na parte superior, onde se dispoñían os equipos de aire acondicionado grazas aos cales estas unidades introducen unha mellora e modernización na media distancia nos anos oitenta, como explica Juan Carlos Casas no seu libro “593 datos sobre os trens FIAT 593”.
 
O espazo interior articúlase de maneira flexible en tres espazos de ao redor de 20 m2 cada un: auditorio, zonas de traballo e sala de reunións. Desta maneira e respectando a estrutura e arquitectura orixinal da cabeza tractora, esta actualízase para a súa nova vida.
 
Na actualidade o tren recibe intervencións artísticas de graffiteiros que lle van dando diferentes acabados segundo a tempada…
 
Memoria de actuación
O traslado efectúase mediante transporte especial por estrada dende a estación de ferrocarril de Monforte de Lemos, onde se atopaba inicialmente xunto cunha unidade de vagón de pasaxeiros e outra unidade de coche motor en mal estado e que se empregou para a obtención de pezas e repostos orixinais para o seu uso na restauración do noso vagón.
 
En canto ao proceso de rehabilitación exterior, unha vez que o vagón se situou na súa posición definitiva, desmontáronse e limparon todas as pezas que puidesen ser susceptibles de sufrir algún dano no proceso de chorreado que levou a continuación, para o seu posterior imprimación e pintado.
 
Para o acondicionamento do espazo interior procedeuse á reparación ou substitución de todos os compoñentes danados, ao retapizado de todos os asentos, a instalación dun novo chan continuo e dotouse ao coche de acceso a internet e de todo o mobiliario, así como de equipos informáticos e audiovisuais necesarios para cubrir todos os usos posibles.
 
No ámbito de entrada ao complexo e na zona previa ao coche motor construíuse unha pérgola cun sistema de paneis fotovoltaicos na súa cuberta para o autoabastecemento eléctrico do vagón de maneira que se conseguiu que o co-working obteña unha alta porcentaxe da súa demanda enerxética dunha fonte de enerxía renovable.