Clase na Fábrica

_
Barchelor in Architecture
IE University
2018-2019
 
Alumnos Construction Workshop III
Elena Ceribelli, Ka Wah Francis Cheung, Mathew Sean Conrad, Gonzalo Coronado Maceda, Jan Danielle D’Cruz, Tomomi Dambara, Ana Corina de la Fuente Blanco, Anita de Rosa, Hoang Do Xuan, Derin Evcim, Mikhail Frantsuzov, Neha Goel, Ujal Gorchu, Camila Harasic, Aaron Joseph Nicolai Hesse, Abla Kharroubi, Ngai Lam Ellen Lau, Paula López Vallespir, Gauravkumar Nawal Garia, Ruchi A Patel, Padrán Paz Sanz, Manuela Peláez Hernández, Norma Pérez Castilla, Deveshree Sandeep Sawant, Nouhaila Zergana, Claudia Nicole Pitti, Santiago Otero
 
Profesor
Fermín Blanco
 
Empresas Colaboradoras
Prehorquisa [web]
Forjados Secusa [web]
Sika Group [web] 
 
Memoria & Fotografías

O presente taller de deseño e fabricación está baseado na experiencia de F. L. Wright na década dos anos 20 do século XX, a través do sistema coñecido como TEXTILE BLOCKS. O obxectivo é a iniciación no mundo da industrialización, a fabricación e a montaxe. Entendendo todo iso como unha continuidade no proceso creativo do arquitecto.
 
O taller organízase en 2 fases, unha primeira para coñecer os bloques orixinais e como foi utilizado e unha segunda onde da teoría pásase á práctica para realizar a construción dos bloques.
 
O sistema de Wright foi aplicado en diferentes obras, especialmente o seu grupo de vivendas en California, onde os bloques mutaron no seu acabado dando lugar a unha estética moi característica deste período, con todo, non foi patentado, aínda que nos chegaron diferentes documentos nese sentido, esquemas e debuxos que tratan de explicar a solución de bloques como un sistema construtivo de múltiples aplicacións.
 
Nesta ocasión a práctica dividiuse en catro grupos, cada un dos cales elaboraría unha parte da estrutura. Ao final de cada un dos procesos de fabricación das partes estas uniríanse nunha única construción, polo que, aínda que a práctica dividísese en 4 grupos, estes terían que traballar xuntos para que todas as partes [chan, bloques, xanela e teito] encaixasen.
 
Para chegar a un bo deseño debemos dominar a fabricación a través de moldes, os materiais, os procesos de encofrado e desencofrado. Por ese motivo iniciaremos o taller a través da fabricación de bloques, ben a través dos deseños orixinais ou a través doutros inventados. Encofrados con diferentes estratexias de aligeramiento e acabado. Fase creativa onde se propoñen diferentes solucións para alixeirar o bloque mediante o uso de materiais diversos.