Estación de Ferrocarril de Santa Cruz

Localizacion
Santa Cruz de Ribadulla.
Concello de Vedra, A Coruña, España

Latitude: 42º 46’ 35,90’’ N
Lonxitude: 8º 25’ 41,58’’ W

Promotor
Concello de Vedra

Colaboradores
Calcugal -estrutura e instalacións-
Borja Diaz Carro
Luis Miguel Fernández López

Construtora
Matiman
Miguel Camino Bouzón –instalacións
Mucarce carpinteros –carpintería
Irusa
Manuel Gamallo y otro
J. Esturao García
Levagalia –ascensores

Fotografía
Estudio Fermín Blanco
ferrocarril_16
Memoria & Fotografías
Rehabilitación da antiga estación de Ribadulla para actividades municipais.

A edificación rehabilítase como primeira fase de futuras intervencións no ámbito da estación. O cambio de uso supón adaptar unha edificación a novas necesidades, as estacións de linea a Zamora -A Coruña repiten unha mesma tipoloxía que resolve en planta baixa o acceso de viaxeiros e na planta superior a vivenda do xefe de estación. O proxecto mantén a volumetría e os ocos exteriores, o interior permite unha solución flexible de dependencias e na planta superior proxéctase unha gran sala de reunións. Dótase ao edificio de accesibilidade con ascensor e aseos adaptados. A carpintaría exterior de madeira trata de adaptar os grandes ocos existentes ás novas necesidades de mantemento e iluminación. Sen grandes variacións permítese unha actualización dunha edificación a usos actuais.