Concurso VMEJÓ

Accésit

Ano
2014

Promotor
Diputación de Cádiz
Empresa provincial de vivienda y suelo de Cádiz

Localización
Vejer de la Frontera

Proxecto
Fermín González Blanco
Pepe Diego Durán
Luis Miguel Fernández López

Maqueta
Estudio Fermin Blanco

Fotografía
Estudio Fermin BlancoDescargar paneis concurso

Panel 1 | Panel 2

img_cadiz_visor
Memoria & Fotografías

O proxecto 3 * 3 * 3 propón unha solución a xeito de SISTEMA ABERTO, tanto en densidade, tipoloxía como execución, permitindo así a participación activa de todos os axentes participantes.

Partiendo de un módulo unidad de 3*3*3 metros se desarrolla un prototipo de cuatro módulos por planta (36+36 m2) donde su disposición a través de patios enriquece los espacios interiores de cada vivienda.
La simplicidad del módulo base contrasta con la gran cantidad de posibilidades que ofrece favoreciendo una agregación en cadena del sistema.
Adaptadas a la topografía cada vivienda permite un doble acceso; peatonal por la calle superior y de vehículos por la inferior a través de viales particulares.

EXECUCION
Proponse unha execución en dous tempos, tras a urbanización da parcela execútase a estrutura alámbrica da vivenda. Todas as vivendas (70 máximo) son estruturalmente autónomas o que permite unha execución secuencial segundo necesidades.
Fase 1. (Empresa/administración) Piares, vigas, escaleira e forxados
Fase 2. (Propietario/empresa) Cada vivenda é doadamente executable. A envolvente e acabados de cada vivenda pode chegar a ser mesmo autoconstruída. O usuario pode elixir dende o prototipo dentro dunha gama proposta, a distribución da vivenda, e fundamentalmente os materiais e sistemas construtivos mantendo unhas regras xerais de estética propia dos pobos brancos.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
A vivenda proposta está baseada nunha IDEA PREFABRICADA doada de executar IN SITU.
A estrutura adáptase ao programa doméstico a través dunha malla espacial de 3 * 3 * 3 metros, doadamente executable a través de sistemas convencionais en formigón armado e forxados unidireccionais.
O programa de cuartos húmidos sitúase no cadrado principal de 6 * 6 distribuíndo estratexicamente en vertical as chemineas e instalacións.
A secuencia de terrazas e patios, así como a orientación de cada prototipo xera unha protección pasiva fronte ás inclemencias meteorolóxicas reproducindo os valores da arquitectura tradicional da zona.
A envolvente, non estrutural, permite a participación do usuario final da vivenda.


Deixar unha resposta