Real Ceiling

2015

Colaboradores
Ayuntamiento de Segovia
American Hardwood Export Council (AHEC)
IE University

Enxeñaría
Andrew Lawrence. ARUP
Manja Van der Wrop. ARUP
Simon Bateman. ARUP

Laboratorio INIA-CIFOR
Juan I. Fernández-Golfín Seco
Eva Hermoso Prieto
Juan Carlos Cabrero Rojo
Emilio Camacho de la Torre

Fabricación
Mucarce

Lupo de formigón
Sika Group

Modelado CNC
Elena Cardiel García

Memoria & Fotografías

Novamente en 2015 re-editamos o Yin yang Project desde Ie universidade coa colaboración do concello de Segovia, nesta ocasión a instalación deseñada e montada dentro da materia Construction Systems III baixo a coordinación do profesor Fermin Branco pode verse na Casa da Moeda.

A estrutura leva por título Real Ceiling e é o resultado dun taller baseado no uso da madeira en arquitectura. Tras unha primeira fase de achegamento ao sistema e primeiras ideas, centrouse en dúas sesións intensivas, unha máis teórica para abrir o marco á discusión sobre a estrutura para crear e outra sesión eminentemente práctica de montaxe.

En conxunto a experiencia trata de crear unha atmosfera propia para o traballo en equipo, a discusión e o debate de ideas utilizando a madeira e os sistemas modulares e desmontables como ferramenta de traballo.

Máis aló da solución final, froito de diferentes parámetros a ter en conta. A construción é como a vida un PROCESO, de modo que aquí podedes ver algunhas imaxes do mesmo.

Participantes

Alexandre Gutiérrez, Bob Morand, Deiene González Uriarte, Erin Hunt, Isabel Espinar Mateo, Julia Castaño Escorial, Nadine Kabbani, Nathalie Lagard, Pablo Barceló Moreno, William Chami.