Textile Blocks

_
Taller de deseño e fabricación
IE University
2013-2014
 
Alumnos Construction System III
Teymour Carlos Benet Brady, Letizia Caprile Ortiz, Alejandro Díaz Cazorla, Alvaro Menéndez Ucelay, Elis Misirli, Miriagiulia Federica Salvitti, Lara Hassan Abdelhamid Waked
 
Alumnos Sistemas Constructivos III
Andrea Obando Beca, Carolina Borreguero San Miguel, Jacobo Mignorance Arranz, Javier Gallardo Martínez, María Lucas Núñez, Mario López Velas, Miriam del Pozo, Oscar Herrero Herránz, Pedro Nadal Ferrer, Rafael Sanz Fernández, Susana Suárez Rodríguez, Víctor Esquivel Moreno
 
Empresas Colaboradoras
Prehorquisa [web]
Forjados Secusa [web]
Sika Group [web]
 
_
Exposición “El Tácto del Hormigón”
Museum Cemento Rezola y Atari
2014-2015
 
Taller de fabricación
40 Alumnas e alumnos de 3º curso da Escuela de Arquitectura de Donostia (UPV/EHU)

 

Memoria & Fotografías
O presente taller de deseño e fabricación está baseado na experiencia de F. L. Wright na década dos anos 20 do século XX, a través do sistema coñecido como TEXTILE BLOCKS.
 
O obxectivo é a iniciación no mundo da industrialización, a fabricación e a montaxe. Entendendo todo iso como unha continuidade no proceso creativo do arquitecto. É froito de diversas experiencias realizadas con estudantes de arquitectura de diferentes universidades, IE University e Escola de Arquitectura de Donosti. Parte do traballo exponse na contorna da histórica cementeira Rezola en colaboración coa Escola Superior de Arquitectura de Donosti e a asociación ATARI no marco dunha exposición sobre o TACTO DO HORMIGON.
 
O taller organízase en 3 fases diferenciadas que permiten un percorrido completo. Unha primeira para coñecer os bloques orixinais e como foi utilizado. Unha segunda onde da teoría pásase á práctica para realizar a construción dos bloques. Por último, unha fase creativa onde unha vez interorizados os conceptos orixinais, dáse renda solta ás novas ideas para construír novas versións.

 

 

Preténdese un achegamento teórico a través de clases baseadas na experiencia americana para posteriormente saltar ao plano práctico a través da realización física destes módulos.
 
O sistema foi aplicado en diferentes obras, especialmente o seu grupo de vivendas en California, onde os bloques mutaron no seu acabado dando lugar a unha estética moi característica deste período.
 
O sistema con todo non foi patentado aínda que nos chegaron diferentes documentos nese sentido, esquemas e debuxos que tratan de explicar a solución de bloques como un sistema construtivo de múltiples aplicacións.
 
A estética ƒfinal destes bloques é claramente debedora do seu proceso de fabricación e tamén da arquitectura e o ambiente onde se asintan estas obras. Non en balde os bloques xeralmente usan o formigón con árido da zona e adquiren múltiples acabados en función do carácter que Wright pretende destacar nestas obras.
 
Coñecidos os bloques e o sistema construtivo ao que serven, estudaremos de modo individual diferentes exemplos aplicación, especialmente o conxunto de vivendas en California.

 

 

Para chegar a un bo deseño debemos dominar a fabricación a través de moldes, os materiais, os procesos de encofrado e desencofrado.
 
Por ese motivo iniciaremos o taller a través da fabricación de bloques, ben a través dos deseños orixinais ou a través doutros inventados, alterando o material utilizado a través dun mesmo molde.

 

 

Encofrados con diferentes estratexias de alixeiramento e acabado. Fase creativa onde se propoñen diferentes solucións para alixeirar o bloque mediante o uso de materiais diversos.
 
O reto do peso compleméntase co acabado obtido. Poden executarse bloques mediante encofrados reutilizables, encofrados perdidos ou solucións flameadas como as que mostran as imaxes.