Intrahistorias da Arquitectura

20 marzo – 5 Xu帽o 2019
 
Centro Galego de Arte Contempor谩nea
CGAC
 
Dirixe
Ferm铆n Blanco
 
Coordina
Virginia Villar
 
Fotograf铆a
Manu Su谩rez
 
[inscriciones]


 
 


 
 
“Todo o que contan a diario os xornais, a historia toda do ‘presente momento hist贸rico’, non 茅 sen贸n a superficie do mar, unha superficie que se xea e cristaliza nos libros e rexistro. (…) Os xornais nada din da vida silenciosa de mill贸ns de homes sen historia que todas as horas do d铆a e en todos os pa铆ses do globo se levantan a unha orde do sol e van aos seus campos para proseguir o escuro e silencioso labor coti谩n e eterno, ese labor que, como as mandr茅poras suboce谩nicas, bota as bases sobre as que se alzan os illotes da Historia. Sobre o silencio augusto, dic铆a, ap贸iase e vive o son, sobre a inmensa humanidade silenciosa lev谩ntanse os que meten bulla na Historia. Esa vida intrahist贸rica, silenciosa e continua como o fondo mesmo do mar, 茅 a sustancia do progreso, a verdadeira tradici贸n, a tradici贸n eterna, non a tradici贸n mentida que se adoita ir a buscar no pasado enterrado en libros e papeis e monumentos e pedras”.
 
Miguel de Unamuno, En torno al casticismo, 1905

 
Descripci贸n

Intrahistorias da arquitectura e虂 un programa nado con vocacio虂n dida虂ctica, un curso apoiado no impulso investigador e cienti虂fico, con cara虂cter divulgador e cri虂tico.
Nesta primeira edicio虂n proponse unha serie de temas claves para interpretar a realidade arquitecto虂nica que nos rodea, da que para ben ou para mal, non podemos escapar. A arquitectura acompa虂n虄anos no noso di虂a a di虂a, facili虂tanos ou a虂s veces entorpe虂cenos, exci虂tanos, incomo虂danos, suxi虂renos, rela虂xanos ou impresio虂nanos.
 
Faremos un percorrido polas diferentes escalas da disciplina, as su虂as relacio虂ns coa sociedade, a te虂cnica, os efectos dos movementos sociais, o xe虂nero, o patrimonio, a autoconstrucio虂n, as modas, o feno虂- meno do arquitecto estrela, a este虂tica, as relacio虂ns entre disciplinas, os dogmas, a construcio虂n, a educacio虂n, o bio, o eco, a investigacio虂n, o territorio e, por suposto, falaremos de poli虂tica.
 
A arquitectura e虂 unha desas disciplinas ricas en contidos cuxa intrahistoria esta虂 chea de actores secundarios e cuxos efectos trans- versais abren mu虂ltiples camin虄os para a investigacio虂n, o debate ou o faladoiro. Convertidas todas elas en formato de curso, o CGAC lanza esta proposta dirixida polo educador e arquitecto Fermi虂n Blanco, e convida o pu虂blico cada me虂rcores a estes encontros nos que trataremos a vida desde unha perspectiva moi construtiva.perspectiva muy constructiva.


 
Programa聽

Marzo
20 Marzo Intrahistorias da arquitectura. Como diciamos onte…
27 Marzo Con虄ecemento compartido, aprendendo da tradicio虂n. Leccio虂ns colectivas sen mestre.
Abril
3 Abril Arquitectura con acento. A arquitectura do material. Pregunta虂delle ao ladrillo o que quere ser.
10 Abril O refuxio, reflexio虂ns sobre o espazo mi虂nimo. Da cabana de Thoreau aos pisos colmea.
24 Abril Cando os traballos comunitarios non son un castigo. Facenderas.
Maio
8 Maio A arquitectura educa. Sobre a educacio虂n e os seus espazos.
15 Maio Vivir a arquitectura. Visita, xornada experiencial.
22 Maio Integracio虂n das artes; casos de estudo en clave optimista.
29 Maio A min虄a este虂tica e虂 a min虄a e虂tica. Por que lle din fei虂smo?
Xu帽o
5 Xun虄o Clausura do curso. Taller pra虂ctico de construcio虂n co Sistema Lupo*.

 
Metodolox铆a

Neste curso achega虂monos a虂s bases conceptuais da arquitectura.
 
Os temas elixidos sera虂n transversais a varias disciplinas co que se busca fomentar a participacio虂n dun pu虂blico heteroxe虂neo interesado na arquitectura (pero non especificamente experto nela).
 
Trataremos de integrar diferentes medios nas sesio虂ns e, en paralelo, propo虂nse un terceiro tempo nas redes sociais (#intrahistoricos) a trave虂s do grupo de Facebook 鈥淐lub de Arquitectura鈥, moderado por Fermi虂n Blanco.

 
 


 

 


 

 


 


 


 
 

 
 
Fotos